Christina Lindhardt

Jeg har i min portefølje fortrinsvist arbejdet med patient kommunikation i klinisk praksis og har en særlig interesse i uddannelse af sundhedsprofessionelle i kommunikation, til patienter, pårørende og inter-kollegialt.

I min forskning er jeg optaget af hvordan vi som mennesker indgår i relationer til hinanden og hvilken påvirkning dette har for vores kommunikation. Med afsæt i uddannelse på Stanford University i Applied Compassion Training undersøger jeg sammen med en forskningsgruppe hvordan opmærksomhed på compassion og self-compassion kan indgå som en del af kommunikation i arbejdet med mennesker.

Jeg er modultovholder på kommunikationsdelen på medicinstudiet på Kliniks Institut, Syddansk institut og udover at undervise i patientkommunikation på medicinstudiet indgår jeg i en arbejdsgruppe der skal udvikle curriculum i patientkommunikation på medicinstudiet. Derudover underviser jeg i Den Gode Samtale og indgår i et team omkring etablering af videokonsultation.

Jeg arbejder både kvalitativt og kvantitativt og indgår i forskningsgrupper internt på Odense Universitetshospital/ Syddansk Universitet samt eksternt nationalt og internationalt.

Du kan læse mere om de projekter, som jeg er en del af samt vores forskning og publikationer her: Christina Louise Lindhardt — Syddansk Universitet (sdu.dk)

 


Lektor, ph.d., MSc

Christina Louise Lindhardt

6038 1531
christina.lindhardt@rsyd.dkCFPK