Connie Timmermann

Fokus for min forskning og undervisning er at bidrage til gode samtaler og relationer i klinisk praksis med afsæt i brugerinddragende metoder og et tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedspersoner.

Jeg undersøger betydningen af nærvær i relationer, hvordan evnen til nærvær og medmenneskelighed kan udvikles gennem opmærksomhed, nysgerrighed og refleksion, samt hvordan rum og omgivelser - herunder naturelementer og flere hjemlige og æstetiske sanseindtryk på hospitaler - påvirker vores nærvær og samvær.

Jeg er særligt optaget af, hvordan vi via kommunikationstræning kan arbejde med det fælles menneskelige og en menneske-til-menneske relation med fokus på åbenhed og nysgerrighed, samt oplevelser af gensidig eksistentiel sårbarhed. Her er det afgørende at opøve opmærksomhed på og færdigheder i at bruge sig selv som menneske, som en del af ens faglighed. Elementer af mindfulness og compassion spiller en vigtig rolle i at "se" både patienter, pårørende, kollegaer og os selv, som hele mennesker. 

Jeg er med til at udvikle forskellige læringsforløb, workshops og webinarer for sundhedspersoner. Her har vi f.eks fokus på elementer af mindfulness og compassion i relationer og samtaler; hvordan vi kan udfolde patient- og pårørendes perspektiver, ressource og kilder til mening; hvordan vi kan benytte refleksion og  peer-feedback i en travl klinisk hverdag; eller oplevelser af gensidig sårbarhed i mødet mellem sundhedsperson, patient og pårørende.

Jeg arbejder primært kvalitativt med afsæt i Participatory Action Research, herunder improviseret participatory teaterworkshops til udforskning af kommunikation og relationer. 

Du kan læse mere om de projekter, som jeg er en del af samt vores forskning og publikationer her: Connie Timmermann — Syddansk Universitet (sdu.dk)


Lektor, ph.d., cand.cur.

Connie Timmermann

30743530
Connie.Timmermann@rsyd.dkCFPK