Heidi Faurholt

Min interesse for kommunikation tager sit afsæt i refleksiv praksis, herunder coaching, hvor patient/pårørende via coachende samtaler støttes i at sætte sig selv på dagsordenen og få øje på ressourcer, livskvalitet og handlemuligheder i et svært sygdomsforløb. Fokus er at understøtte til udvikling af den kompetente borger.

Jeg arbejder fortrinsvis med patientkommunikation i klinisk praksis og har en særlig interesse i uddannelse af sundhedsprofessionelle i kommunikation, med fokus på patientperspektiv og den coachende tilgang. Jeg arbejder i den forbindelse med blended learning, interkollegial sparring og supervision.

Jeg er særlig optaget af hvordan den gode relation og meningsfulde samtale skabes og understøttes under brug af telekommunikation. Jeg indgår i forskning, undervisning og implementering af videokonsultationer på OUH.

Mit Master speciale I Positiv Psykologi (2017) har fokus på motivation i patientuddannelse og herunder betydningen af de sundhedsprofessionelles kommunikation og relationelle tilgang, for patientens mestring af kronisk sygdom. 

 

CFPK