Helle Poulsen

Omdrejningspunktet for min forskning er, hvordan vi skaber nogle rammer, vilkår og en kultur, hvor patienterne og de pårørende får mulighed for at være aktivt involveret i deres behandlingsforløb.

Jeg er optaget af at lave forskning tæt på klinisk praksis, hvor problemstillingerne udspringer fra og løses i et tæt samspil med de klinikere, patienter og pårørende, som oplever dem. Herved implementeres resultaterne fra forskningen, og der skabes forandringer i klinisk praksis allerede undervejs i projektet.

Aktuelt arbejder jeg på mit Ph.d. projekt, hvor fokus er at udvikle og teste digitale redskaber, som kan fremme en fælles dagsorden til stuegang, hvor patienten og de pårørende deltager som aktive medspillere i samtalen.

 

Læs mere på PURE, SDU "Find en Forsker":

Helle Poulsen — Syddansk Universitet (sdu.dk)


Ph.d. studerende, cand.cur.

Helle Poulsen

7636 2665
Helle.Poulsen1@rsyd.dkCFPK