Jette Ammentorp

Siden jeg i 2007 etablerede CFPK har mine primære forskningsinteresser været udvikling og evaluering af metoder til at styrke relationen og kommunikationen mellem patienter og sundhedspersonale.

I den forbindelse har jeg iværksat adskillige studier, der har haft til formål at undersøge effekten af multidisciplinær kompetenceudvikling i kommunikation. Sideløbende har jeg sammen med teamet i CFPK arbejdet med projekter, der har haft til formål at udvikle og validere nye træningsmetoder, metoder til at evaluere effekten af træningen og metoder til implementering i klinisk praksis.

Jeg har en særlig interesse i menneske-til-menneske interaktionen og i at undersøge hvorledes nye tiltag som eksistentiel kommunikation, refleksiv praksis, coaching og compassion kan styrke patienter og personalet individuelt og i deres samarbejde.

Du kan læse mere om mit virke, mine samarbejdsrelationer og publikationer på: Jette Ammentorp — Syddansk Universitet (sdu.dk)

 

 


Professor og forskningsleder, ph.d., cand.scient.san.

Jette Ammentorp

2434 9341
Jette.Ammentorp@rsyd.dkCFPK