Lotte Abildgren

Mit ph.d. projekt tager afsæt i læring, patientsikkerhed, kompetenceudvikling og- vedligeholdelse, særligt med fokus på kognitive og sociale processer i transfer af læring fra simulationstræning til klinisk praksis. I 2018 påbegyndte jeg og Malte Lebahn-Hadidi (CFPK) et interdisciplinært studiet SimLEARN, i et samarbejde mellem det sundhedsvidenskabelige fakultet (kliniskIinstitut) og det humanistiske fakultet (Institut for Sprog og Kommunikation). Anvendelse af simulationstræning i sundhedsvæsnet er stærkt stigende, og forskningen viser at simulation kan være med til at udvikle og vedligeholde sundhedspersonalets kompetencer. Det vides endnu ikke om træning af kognitive og sociale færdigheder overføres til nye handle kompetencer i klinisk praksis. Formålet med SimLEARN studiet er således, at undersøge om og hvordan træning af sundhedspersonalets kognitive og sociale færdigheder overføres til den komplekse kliniske hverdag.

Et systematisk review om effekten af træning af kognitive og sociale færdigheder for postgraduate sundhedspersonaler er udarbejdet. Herudover arbejdes der med forskellige metoder som deltagerobservation, simulationsinterventioner og kognitiv event analyse.

Dataindsamlingen foregår med videokamera og består af tre faser: Før, under og efter simulationstræning, og er indsamlet på fire forskellige afdelinger fordelt på to sygehuse (OUH og SHS). I "før-fasen" tilgås feltet åbent og nysgerrigt vha. deltagerobservation. I "under-fasen" afholdes simulationstræning på de fire afdelinger med scenarier udvikle på baggrund af observationerne i 1. fase. Træningen sker i afdelingen med de sundhedspersonaler der er tilgængelig på det aktuelle tidspunkt og efterfølges af en faglig og kompetenceudviklende debriefing. I "efter-fasen" besøges afdelingerne igen og nogle af de personer, der deltog i træningen, observeres i deres kliniske praksis.

 

Du kan læse mere om min forskning på: Lotte Abildgren — Syddansk Universitet (sdu.dk)

 


Forskningsassistent, ph.d., cand. cur.

Lotte Abildgren

2498 8036
lotte.abildgren@rsyd.dkCFPK