Randi Karkov Knudsen

Mit forskningsområde tager udgangspunkt i praksisnær forskning med fokus på mindfulness og compassion. I september 2021 påbegyndte jeg ph.d.-projektet ”Mindfulness og Compassion i en sundhedsfaglig kontekst”, hvor jeg undersøger, hvilken betydning et forløb i Mindfulness-baseret stress reduktion har for sundhedsprofessionelles trivsel og arbejdsmiljø, herunder det kollegiale samarbejde og nærværende omsorg for patienterne, samt hvordan implementering og vedligeholdelse af mindfulness bedst understøttes i den kliniske praksis.

Jeg arbejder med kvalitative metoder som deltagerobservation, interviews og refleksionsworkshops. Refleksionsworkshop er inspireret af aktionsforskning. Potentialet i aktionsforskning er, at deltagerne aktiv inddrages i forskningsprocessen. Tilgangen giver mulighed for at eksperimentere med konkrete tiltag i den kliniske praksis, hvorefter man evaluerer, hvordan tiltagene virker.

 

Læs mere på PURE, SDU ”Find en Forsker”

Randi Karkov Knudsen - Syddansk Universitet (sdu.dk)


Ph.d. studerende, cand.cur.

Randi Karkov Knudsen

6116 9618
Randi.Karkov.Knudsen@rsyd.dk / randknud@rm.dkCFPK