Sune Vork Steffensen

Jeg er professor i sprog, interaktion og kognition ved SDU’s Institut for Sprog og Kommunikation. Jeg forsker i, hvordan kognitive processer formes af sproglige og sociokulturelle ressourcer på den anden side og praktiske opgaver og materielle omstændigheder på den anden.

En stor del af mit forskningsarbejde har været inden for sundhedsområdet, hvor jeg har beskæftiget mig med, hvordan medicinske teams koordinerer deres adfærd med henblik på at opnå bestemte resultater – samt med hvad der sker, når disse resultater ikke opnås. Disse spørgsmål undersøger jeg med udgangspunkt i kognitionsvidenskabelige og humanvidenskabelige teoridannelser (herunder økologisk psykologi, distribueret kognition og human factors-teorier). Metodisk trækker jeg på kognitiv etnografi og video-baserede analyser af interaktion i sundhedsvæsenet.

Jeg er tilknyttet CFPK i en 10% ansættelse, hvor jeg sammen med professor Jette Ammentorp leder centrets forskningsportefølje inden for Menneskelige Faktorer og Patientsikkerhed.

 

Læs mere på PURE, SDU "Find en Forsker":

Sune Vork Steffensen – Syddansk Universitet (sdu.dk)

 

 

 


Professor, ph.d.

Sune Vork Steffensen (orlov)

6550 3104
s.v.steffensen@sdu.dkCFPK