Det gode sygepleje liv handler også om at turde

Samtale med sygeplejerske Kristina Skrydstrup fra Akutafdelingen på Kolding Sygehus

CFPK